" زیبایی را لمس کنید "

داستان هومت 

هر روز ما به امید خلق کارهای جدید شروع به کار می کنیم تا بتوانیم دنیا را جای زیبایی کنیم و با شما به اشتراک بگذاریم و این تفکر از سال 1394 با تاسیس هومت همراه ما بود و تا به امروز ادامه دارد...

دیدگاه ما 

ما معتقدیم هر شخصی باید در جایی زندگی کند که حس خوبی در آنجا داشته باشد، به واسطه تکنولوژی و خلاقیت، هومت توانسته است شرایط خرید کردن را تسهیل کند و خریدار می تواند آنچه که مورد نظر خودش است را به راحتی و بااطمینان تهیه کند.
value